C2C Solutions Group

Kateřina byla jednou z tlumočnic konference EOED Prague – Partnership for Equal Opportunities and Development. Konference se věnovala podpoře podnikání a konceptu mikrofinancování, což je terminologicky náročné téma. Její překlad byl excelentní a neztrácel nic na kontextu. Děkuji.