EURACTIV.cz

S paní Ešnerovou jsme měli možnost spolupracovat na několika akcích z různých oblastí evropské a národní politiky. Byli jsme spokojeni jak se samotným tlumočením, jehož kvalitu ocenili i účastníci našich akcí, tak s profesionálním přístupem, a to i navzdory ztíženým podmínkám v důsledku karanténních opatření, kdy bylo nutné akci přenést do nestandardního online prostředí. Velmi rádi služeb paní Ešnerové i jí doporučených kolegů opět využijeme.